Korzystaj▒c z niniejszej strony wyra┐asz zgodŕ na wykorzystywanie plikˇw cookies w zakresie odpowiadaj▒cym konfiguracji Twojej przegl▒darki. Szczegˇ│y.
Sprawd╝ dostŕpnoŠ domeny:
www. tanie domeny - easyISP - zamˇw
O nas Hosting Serwery dedykowane Serwery VPS Kolokacja Domeny Faq Regulamin Kontakt
 

Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug hostingowych

┬ž1. Postanowienia og├│lne.

 1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych pod mark─ů easyISP.pl przez firm─Ö Artnet Sp. z o.o., z siedzib─ů w Gda┼äsku przy ul. Wa┼éy Piastowskie 1 (80-855 Gda┼äsk), adres e-mail do kontaktu: biuro@artnet.pl, zarejestrowan─ů w Krajowym Rejestrze S─ůdowym prowadzonym przez S─ůd Rejonowy Gda┼äsk-P├│┼énoc w Gda┼äsku VII Wydzia┼é Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000164315, posiadaj─ůc─ů NIP 5832050407 oraz Regon 191210077, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 250.000 z┼é, zwan─ů dalej Us┼éugodawc─ů, a Klientem u┼╝ytkuj─ůcym us┼éugi hostingowe, zwanym dalej U┼╝ytkownikiem.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas okre┼Ťlony. Czas trwania umowy zale┼╝y od wysoko┼Ťci op┼éaty wniesionej przez U┼╝ytkownika.
 3. U┼╝ytkownik rejestruj─ůcy us┼éug─Ö hostingow─ů potwierdza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu i wyra┼╝a zgod─Ö na jego wszystkie postanowienia.
 4. Aktywowanie dowolnej usługi hostingowej jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.

┬ž2. Rejestracja u┼╝ytkownika.

 1. U┼╝ytkownik rejestruj─ůcy konto o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych lub uzyska┼é zgod─Ö przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych.
 2. U┼╝ytkownik dokonuj─ůc rejestracji wyra┼╝a zgod─Ö na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Us┼éugodawc─Ö swoich danych osobowych zgodnie z Ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).
 3. U┼╝ytkownik, zak┼éadaj─ůc konto, wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowej od Artnet Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku, chyba ┼╝e zg┼éosi┼é odpowiednie zastrze┼╝enie. W przypadku os├│b prawnych, zak┼éadaj─ůc konto, Uzytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na wykorzystywanie przez Artnet Sp. z o.o. jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku. Zgoda ta jest wyra┼╝ana bezterminowo z mo┼╝liwo┼Ťci─ů jej odwo┼éania w dowolnym momencie
 4. Ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo wgl─ůdu, zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych podanych przy wype┼énianiu formularza rejestracyjnego.
 5. Aby zarejestrowa─ç konto serwera wirtualnego, nale┼╝y wype┼éni─ç odpowiedni formularz znajduj─ůcy si─Ö, na w┼éa┼Ťciwej dla danego pakietu us┼éug, stronie internetowej easyISP, podaj─ůc pe┼éne i prawdziwe dane identyfikacyjne, niezb─Ödne do prawid┼éowego wystawienia faktury VAT.
 6. Poprzez wype┼énienie i przes┼éanie drog─ů elektroniczn─ů wype┼énionego formularza danej us┼éugi U┼╝ytkownik uruchamia tygodniowy okres pr├│bny bez ┼╝adnych zobowi─ůza┼ä.
 7. Przed┼éu┼╝enie wa┼╝no┼Ťci konta nast─ůpi po dokonaniu wp┼éaty abonamentu na konto bankowe easyISP w trakcie trwania okresu pr├│bnego. Z chwil─ů wp┼éyni─Öcia op┼éaty na konto bankowe Us┼éugodawcy easyISP przed┼éu┼╝a wa┼╝no┼Ť─ç konta na okres, za jaki zosta┼é uiszczony abonament.  Za pocz─ůtek okresu rozliczeniowego przyjmuje si─Ö dzie┼ä, w kt├│rym zosta┼é wype┼éniony formularz zam├│wienia i zosta┼éo za┼éo┼╝one konto testowe. W przypadku nie dokonania wp┼éaty w trakcie trwania okresu pr├│bnego, po jego zako┼äczeniu konto testowe zostanie zablokowane. Je┼Ťli w terminie 3 dni od dnia zablokowania konta  U┼╝ytkownik nie dokona wp┼éaty, konto zostanie usuni─Öte, a umowa z U┼╝ytkownikiem zostaje automatycznie rozwi─ůzana bez ponoszena ┼╝adnych koszt├│w ze strony U┼╝ytkownika.
 8. Przed┼éu┼╝enie wa┼╝no┼Ťci konta nast─Öpuje w przeci─ůgu 24 godzin od chwili wp┼éyni─Öcia ┼Ťrodk├│w na konto Us┼éugodawcy.

┬ž3. Op┼éaty.

 1. Op┼éaty za us┼éugi hostingowe regulowane s─ů przez U┼╝ytkownika z g├│ry za odpowiedni okres rozliczeniowy zwany abonamentem.
 2. Wpłaty na rachunek Usługodawcy Użytkownik dokonuje na podstawie danych otrzymanych na e-mail kontaktowy lub na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Usługodawcy: www.easyisp.pl.
 3. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do wystawienia i wys┼éania U┼╝ytkownikowi faktury VAT za zakupione us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů (zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Finans├│w z dnia 14.07.2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesy┼éania faktur w formie elektronicznej), na adres e-mail podany przez U┼╝ytkownika w formularzu zam├│wienia lub w przypadku wadliwego funkcjonowania podanego adresu e-mail, inny znany Us┼éugodawcy adres e-mail Uzytkownika, w przeci─ůgu 14 dni, licz─ůc od daty wp┼éywu ┼Ťrodk├│w na rachunek Us┼éugodawcy. Us┼éugodawca zachowuje prawo wys┼éania faktury w spos├│b tradycyjny, tj. poczt─ů lub dostarczenia osobistego.
 4. Je┼╝eli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wp┼éynie kolejna wp┼éata za nast─Öpny okres, konto Uzytkownika zostanie automatycznie zablokowane i po 14 dniach usuni─Öte. Nieuregulowanie nale┼╝no┼Ťci w terminie traktowane jest jako rezygnacja z us┼éugi.
 5. W przypadku je┼╝eli Us┼éugodawca zablokuje dzia┼éanie us┼éugi z powodu braku op┼éaty abonamentowej, ponowna aktywacja nast─ůpi dopiero po uregulowaniu przez U┼╝ytkownika wszystkich op┼éat i zaleg┼éo┼Ťci.
 6. Abonament ulega zakończeniu również po przekroczeniu przez Użytkownika rocznego limitu ruchu przed upływem okresu rozliczeniowego. W celu kontynuacji usługi Użytkownik musi dokonać opłaty za kolejny abonament.
 7. Uzytkownik mo┼╝e skorzysta─ç z mo┼╝liwo┼Ťci przej┼Ťcia na serwer z wi─Ökszym transferem i powierzchni─ů za stosown─ů op┼éat─ů wynikaj─ůc─ů z oblicze┼ä. Przy przej┼Ťciu z pakietu wy┼╝szego na ni┼╝szy przed up┼éyni─Öciem trwania zakupionego abonamentu, Uzytkownikowi nie jest zwracana r├│┼╝nica op┼éaty abonamentowej.
 8. Rozwi─ůzanie umowy z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie U┼╝ytkownik, przed up┼éywem okresu, na kt├│ry zosta┼é wykupiony abonament nie b─Ödzie powodowa┼éo zwrotu wniesionej op┼éaty abonamentowej.
 9. Obni┼╝ki i podwy┼╝ki cen nie dotycz─ů U┼╝ytkownika do ko┼äca trwania terminu op┼éaconego abonamentu. Po jego zako┼äczeniu U┼╝ytkownik ponosi op┼éaty wynikaj─ůce z aktualnego cennika.

┬ž4. Poufno┼Ť─ç.

 1. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania tajemnicy zwi─ůzanej z danymi U┼╝ytkownika i nie udost─Öpniania tych danych innym podmiotom.
 2. Us┼éugodawca zapewnia poufno┼Ť─ç wszelkich danych przechowywanych na serwerze z wyj─ůtkiem przypadk├│w okre┼Ťlonych przepisami prawa.

┬ž5. Obowi─ůzki i uprawnienia U┼╝ytkownika i Us┼éugodawcy.

 1. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia us┼éugi, za kt├│r─ů U┼╝ytkownik wni├│s┼é op┼éat─Ö abonamentow─ů, o ile nie dosz┼éo do rozwi─ůzania umowy z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie U┼╝ytkownika.
 2. W razie zawinionego braku ci─ůg┼éo┼Ťci w dostarczaniu Us┼éug, trwaj─ůcego ponad 12 godzin Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do rekompensaty w postaci przed┼éu┼╝enia okresu abonamentowego Us┼éugi o miesi─ůc za ka┼╝de rozpocz─Öte 12 godzin przerwy ponad okres 12 godzin.
 3. U┼╝ytkownik bez wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania, narodowo┼Ť─ç, dzia┼éalno┼Ť─ç itp. jest zobowi─ůzany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz og├│lnie przyj─Ötych norm korzystania z sieci Internet. W szczeg├│lno┼Ťci zabrania si─Ö umieszczania na serwerach:
  a) nielegalnych materiałów audio/video,
  b) nielegalnego oprogramowania,
  c) materia┼é├│w powszechnie uznawanych za obra┼║liwe, niezgodnych z normami etycznymi, moralnymi itp. oraz odno┼Ťnik├│w do stron o w/w tematyce,
  d) pod subdomen─ů U┼╝ytkownika - w domenie easyisp.pl - materia┼é├│w budz─ůcych kontrowersje lub mog─ůcych godzi─ç w  wizerunek firmy.
  W przypadku stwierdzenia kt├│regokolwiek z powy┼╝szych nadu┼╝y─ç konta u┼╝ytkownika mog─ů zosta─ç zablokowane lub skasowane bez ostrze┼╝enia, w┼é─ůcznie z utrat─ů op┼éaty abonamentowej.
 4. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do nakazania usuni─Öcia ┼║le dzia┼éaj─ůcych skrypt├│w PHP powoduj─ůcych nadmierne obci─ů┼╝enie serwera, b─ůd┼║ mailer├│w PHP wysy┼éaj─ůcych nadmierne ilo┼Ťci poczty, co mo┼╝e by─ç powodem znalezienia si─Ö serwera w polskich i mi─Ödzynarodowych listach RBL. Sytuacja ta ma zastosowanie nawet w przypadku uzasadnionego mailingu, czyli mailingu do os├│b wyra┼╝aj─ůcych na niego zgod─Ö podczas rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 6. Bezwzgl─Ödnie zabrania si─Ö wykorzystywania serwera (poczty itp.) do wysy┼éania mailingu masowego oraz SPAM. Po stwierdzeniu takiego przypadku konto danego U┼╝ytkownika zostaje automatycznie skasowane, a wp┼éata abonamentowa przepada.
 7. U┼╝ytkownik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za dane zawarte na swoim serwerze, stronach internetowych.
 8. Us┼éugodawca nie b─Ödzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez U┼╝ytkownika je┼Ťli szkody te s─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za kt├│re Us┼éugodawca odpowiedzialno┼Ťci nie ponosi.
 9. Usługodawca nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu informacji.
 10. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z us┼éuga powinny by─ç zg┼éaszane mailowo na adres: biuro@artnet.pl.
 11. Us┼éugodawca ma prawo ┼╝─ůda─ç od U┼╝ytkownika odszkodowania za ewentualne straty, kt├│re poniesie w wyniku nieprawid┼éowego u┼╝ytkowania serwera przez U┼╝ytkownika.
 12. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ťci zawarte na stronach U┼╝ytkownika oraz za informacje tam pobrane i skutki ich wykorzystania.
 13. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do konserwacji i mo┼╝liwie najkr├│tszych przerw technicznych zwi─ůzanych z obs┼éug─ů i konserwacj─ů sprz─Ötu.
 14. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania ┼Ťwiadczonej us┼éugi, b─ůd┼║ do rozwi─ůzania umowy w trybie natychmiastowym z U┼╝ytkownikem, w przypadku kiedy zakupiony przez U┼╝ytkownika pakiet hostingowy u┼╝ywa za du┼╝o zasob├│w sprz─Ötowych, powoduj─ůc trudno┼Ťci techniczne w pracy serwera. U┼╝ytkownik w takiej sytuacji powinien dostosowa─ç sw├│j pakiet hostingowy do zu┼╝ywanych zasob├│w serwerowych.

┬ž6. Rozwi─ůzanie Umowy.

 1. Umowa wygasa z dniem zako┼äczenia Okresu testowego wobec nieuiszczenia op┼éaty abonamentowej lub z dniem zako┼äczenia op┼éaconego okresu rozliczeniowego, je┼╝eli nie zostanie uiszczona op┼éata za kolejny okres rozliczeniowy.
 2. U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 kodeksu cywilnego, ma prawo do odst─ůpienia od umowy bez podania przyczyny, w ci─ůgu 14 dni od dnia zawarcia umowy. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w formie elektronicznej, na adres email biuro@artnet.pl. W razie odst─ůpienia od umowy w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Us┼éugodawca zwr├│ci U┼╝ytkownikowi wniesion─ů op┼éat─Ö, w pe┼énej wysoko┼Ťci, w ci─ůgu 7 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu.
 3. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, je┼╝eli U┼╝ytkownik w spos├│b ra┼╝─ůcy naruszy postanowienia regulaminu lub obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci, gdy us┼éuga b─Ödzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
  W razie zaistnienia okoliczno┼Ťci opisanych powy┼╝ej, U┼╝ytkownikowi nie b─Ödzie przys┼éugiwa┼é zwrot op┼éaty za niewykorzystan─ů cz─Ö┼Ť─ç okresu rozliczeniowego.
 4. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy na korzystanie z usługi w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy nie powoduje zwrotu opłaty abonamentowej.

┬ž7. Postanowienia ko┼äcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w powy┼╝szym regulaminie b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory mog─ůce wynikn─ů─ç z realizacji us┼éugi b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Us┼éugodawcy.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 25.12.2014.

Korzystaj▒c z niniejszej strony wyra┐asz zgodŕ na wykorzystywanie plikˇw cookies w zakresie odpowiadaj▒cym konfiguracji Twojej przegl▒darki. Zobacz szczegˇ│owe informacje tutaj.

Panel administracyjny